جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی 96 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

 

جلسه معارفه دانشجویان ورودی 96 مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در تاریخ های 16 و 23 مهرماه برگزار شد.

در این جلسه که به همت انجمن های علمی دانشکده برگزار شد، آقای دکتر میکانیکی رئیس دانشکده ضمن خوشامدگویی به دانشجویان، بخش های آموزشی دانشکده را برای دانشجویان تشریح نمودند. در ادامه از دانشجویان حائز رتبه در مرحله کشوری المپیادهای علمی جغرافیا و زبان و ادبیات فارسی، دانشجویان ممتاز رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دانشجویان فعال انجمن های علمی تقدیر گردید.