به مناسبت هفته پژوهش و روز جهانی GIS، کارگاه آموزشی "کاربرد رادار در مخاطرات محیطی" روز چهارشنبه اول آذرماه 1396 در تالار علامه فرزان دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که به همت انجمن علمی جغرافیا و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند برگزار شد، دکتر محمد شریفی کیا دانشیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تربیت مدرس تهران،جدیدترین یافته های علمی در خصوص کاربرد رادار در هنگام و پس از وقوع حوادث طبیعی و مخاطرات محیطی را ارائه نمود.