دانشجویان از هر مجموعه از دروس عمومی ارائه شده در جدول ذیل، فقط مجاز به گذراندن یک درس می باشند:

نام درس

تعداد واحد

انديشه اسلامي 1 ( مبدا و معاد)

انسان در اسلام

2

2

انديشه اسلامي 2 ( نبوت و امامت)

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

2

اخلاق اسلامي ( مباني و مفاهيم )

آيين زندگي ( اخلاق كاربردي )

فلسفه اخلاق

عرفان عملی در اسلام

2

2

2

2

انقلاب اسلامي

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

آشنایی با دفاع مقدس

آشنایی با قانون اساسی

2

2

2

2

تاريخ فرهنگ و تمدن  اسلامي

تاريخ تحليلي صدر اسلام

تاريخ امامت

2

2

2

تفسير موضوعي قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

2

2