مسئول مرکز بیرجند شناسی: خانم دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

در این مرکز اسناد و مدارک مختلفی شامل کتاب، روزنامه های قدیمی، مجلات، پایان نامه و سایر مطالبی که در مورد شهرستان بیرجند به طبع رسیده است، نگهداری می گردد. اين رکوردها چندين سال قبل توسط يک محقق در کتابخانه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي جمع آوري شده و اکنون اين منابع در اختيار محققان، پژوهشگران و دانشجويان تحصيلات تکميلي قرار دارد.

مرکز بیرجندشناسی در طبقه همکف دانشکده ادبیات و علوم انسانی و در محل کتابخانه دانشکده واقع شده است.