مسئول کتابخانه تخصصی گروه معارف اسلامی: خانم فاطمه بیجاری

شماره تماس داخلی: 518

کتابخانه تخصصی گروه معارف اسلامی با دارا بودن کتب و مجلات متعدد در حوزه معارف اسلامی در اختیار کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند می باشد.

دانلود فهرست کتب موجود در کتابخانه تخصصی گروه معارف اسلامی

lib maref1lib maref2