کتابخانه تخصصی گروه جغرافیا با دارا بودن حدود 3000 جلد کتاب و مجله، روزانه مورد استفاده بسیاری از دانشجویان رشته جغرافیا و سایر رشته ها است. بخش اعظم کتب موجود در این کتابخانه اهدایی استاد بزرگوار و پدر علم جغرافیای نوین ایران، مرحوم پروفسور محمدحسن گنجی می باشد. کارگاه GIS در طبقه همکف دانشکده ادبیات و علوم انسانی ابتدای سالن غربی قرار گرفته است.

 

مسئول کتابخانه تخصصی گروه: خانم راضیه آرزومندان

شماره تماس داخلی: 488

ganji 2

 

ganji 1