اساتید راهنمای کارشناسی
ورودی 93 مترجمی   آقای دکتر حسین نویدی نیا
ورودی 94 ادبیات انگلیسی  
ورودی 94 مترجمی  
 ورودی 95 ادبیات انگلیسی  
 ورودی 95 مترجمی  
 ورودی 96 ادبیات انگلیسی  
ورودی 96 مترجمی  
 اساتید راهنمای کارشناسی ارشد 
ورودی 94 مترجمی  
ورودی 94 زبان شناسی  
   
   
   
   

                  

                          

                  

 

                 

                                                

                   

          

گروه زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در مهرماه 1376 با 5 نفر عضو هیأت علمی با ارائه دروس زبان عمومی و زبان پیش نیاز، فعالیت خود را آغاز نمود. از مهر ماه سال 1382 رشته مترجمی زبان انگلیسی با 7 عضو هیأت علمی، تأسیس گردید. در مهر ماه سال 1387 رشته زبان شناسی همگانی در مقطع کارشناسی ارشد با پذیرش 7 دانشجو فعال شد. از مهر ماه سال 1388 نیز رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی راه اندازی شد.

در حال حاضر گروه زبان انگلیسی با پذیرش دانشجو در 2 مقطع کارشناسی رشته های مترجمی و ادبیات انگلیسی و 2 مقطع کارشناسی ارشد رشته های زبان شناسی و مترجمی و پوشش کل دروس زبان عمومی دانشگاه، از فعال ترین گروه های دانشگاه می باشد.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
زبان انگلیسی  - 1
5  1 7