نگاشت نامه دکتری

 

 

نگاشت نامه کارشناسی ارشد

دبیر کانون ادبیات و سینما: آقای دکتر ابراهیم محمدی

شماره تماس داخلی: 630

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند از سال 1389 با برگزاری نخستین همایش ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ­ای و سپس راه اندازی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی، به فعالیت­ های آموزشی و پژوهشی خود در زمینه­ ی مطالعات تطبیقی و میان رشته ­ای در حوزه ادبیات، رسمیت بخشید.این فعالیت از 1390 با راه اندازی وبلاگ ادبیات تطبیقی و پژوهش ­های میان رشته ­ای در فضای مجازی نیز پی­گیری شد و خود به برقراری پیوند استوار میان گروه زبان و ادبیات فارسی از یک سو، و علاقه­ مندان ادبیات تطبیقی و پژوهش­ های میان رشته­ ای از دیگر سو انجامید.

رونق و رشد گرایش به مطالعات تطبیقی و میان رشته ای در ادبیات و نگارش کتاب­ها، مقاله­ ها و نیز سامان دادن رساله­ های متعدد دانشجویی در این حوزه پژوهشی نوین، اندک اندک راه را برای بروز برخی گرایش­ های ویژه ­تر و تخصصی تر میان همکاران و البته دانشجویان، هموار ساخت و سرانجام در اوایل سال 1390، گرایش روزافزون به مطالعات میان رشته ای ادبیات و هنر بویژه سینما، به تأسیس "کانون ادبیات و سینما" منجر شد.

این کانون می­ کوشد با برگزاری جلسات نقد فیلم، به تحلیل و تبیین جنبه ­های مختلف پیوند و البته داد و ستد شکلی- محتوایی ادبیات و سینما بپردازد و ظرافت­ های نهفته در این داد و ستد سازنده را بیشتر آشکار سازد. یکی از اهداف کانون ادبیات و سینما، تاسیس مجله تخصصی "مطالعات تطبیقی و میان­ رشته­ ای در ادبیات"، به قصد انتشار پژوهش­ های برجسته این حوزه است.

 اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی 
ورودی 93  خانم دکتر کلثوم قربانی جویباری
ورودی 94 آقای عباس واعظ زاده
ورودی 95  
ورودی 96 آقای دکتر حامد نوروزی

 

 اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 
ورودی 94 آقای دکتر محمد بهنام فر
ورودی 95  
ورودی 96  

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات عرب
ورودی 94 آقای دکتر احمد لامعی
ورودی 95  
ورودی 96  

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات  تطبیقی
ورودی 94 آقای دکتر علی اکبر محمدی
ورودی 95  
ورودی 96  

 

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند، اولین گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی است که در سال 1371 برای نخستین بار در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفت. در سال 1381 برای اولین بار مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در این دانشکده تاسیس شد و تا کنون پبیش از 100 دانشجو، موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد گردیده اند.

در پی موفقیت مداوم گروه و تلاش مسئولان در سال 1390 دوره تخصصی دکتری زبان و ادبیات فارسی دایر گردید که هم اینک طی برگزاری دو آزمون، 15 دانشجو در این مقطع مشغول به تحصیل می باشند.علاوه بر این، در پی تخصصی شدن رشته های ادبی، در سال 1389 دوره کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی ( گرایش فارسی _عربی) راه اندازی شد که تاکنون دو دوره از آنها فارغ التحصیل شده اند.

تأسیس دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب در سال 1391 از دیگر اقدامات انجام شده در گروه می باشد.

گروه زبان و ادبیات فارسی در طی بیش از بیست سال فعالیت علمی و پژوهشی از قدیمی ترین گروه های آموزشی دانشگاه است که تاکنون افتخارات علمی زیادی کسب کرده است. هم اکنون این گروه با 15 عضو هیات علمی تمام وقت اعم از استاد، دانشیار و استادیار، به انجام وظیفه و فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشغول است.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
زبان و ادبیات فارسی 1
6  8  -  15