رشته فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی و با پذیرش دانشجو در نوبت دوم در سال 1387 تاسیس شد. در حال حاضر 3 عضو هیات علمی استادیار مشغول به فعالیت هستند.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
فلسفه و کلام اسلامی  -  - 3 -
 3