گروه معارف اسلامی از ابتدای تاسیس دانشگاه بیرجند، ارائه دهنده دروس عمومی در سطح دانشگاه بوده است. در مجموع دانشجویان هر رشته باید 12 واحد درس عمومی از مجموعه معارف اسلامی را در دوران تحصیل بگذرانند. این دروس شامل:

1- اندیشه اسلامی 1

2- اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

3- تاریخ تحلیلی صدر اسلام

4- انقلاب اسلامی

5- تفسیر موضوعی قرآن

6- اخلاق اسلامی

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
معارف اسلامی  - -
3 1
4