مسئول کتابخانه تخصصی گروه معارف اسلامی: خانم فاطمه بیجاری

شماره تماس داخلی: 518

کتابخانه تخصصی گروه معارف اسلامی با دارا بودن کتب و مجلات متعدد در حوزه معارف اسلامی در اختیار کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند می باشد.

دانلود فهرست کتب موجود در کتابخانه تخصصی گروه معارف اسلامی

lib maref1lib maref2

گروه معارف اسلامی از ابتدای تاسیس دانشگاه بیرجند، ارائه دهنده دروس عمومی در سطح دانشگاه بوده است. در مجموع دانشجویان هر رشته باید 12 واحد درس عمومی از مجموعه معارف اسلامی را در دوران تحصیل بگذرانند. این دروس شامل:

1- اندیشه اسلامی 1

2- اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

3- تاریخ تحلیلی صدر اسلام

4- انقلاب اسلامی

5- تفسیر موضوعی قرآن

6- اخلاق اسلامی

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
معارف اسلامی  - -
3 1
4