مدیر گروه پژوهشی مطالعات افغانستان: آقای دکتر احمد بخشی

siyasi

با توجه به همجواری استان خراسان جنوبی با کشور افغانستان، مرکز مطالعات افغانستان در سال 1387 برای انجام فعاليت‌هاي ‏پژوهشي و آموزشي مرتبط با حوزه‌هاي مختلف افغانستان شناسی در دانشگاه بيرجند افتتاح شد. فعالیت های پژوهشی این مرکز از سال 1391 با قوت بیشتری پیگیری می شود. مرکز مطالعات افغانستان مرکزی بین رشته ای بوده و آمادگی انجام طرح های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ... مرتبط با حوزه افغانستان را دارد و تمامی دانشجویان در رشته های مختلف می توانند در آن فعالیت نمایند.

گروه پژوهشی افغانستان در تاریخ 2/12/1382 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه بیرجند تاسیس گردید. همگام و همراه با تدوین سند چشم انداز توسعه كشور، گروه پژوهشی افغانستان، افق های ارزشی را به عنوان مبنا در سه حیطه اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی به عنوان چشم انداز آتی ترسیم نموده است. در این افق تأكید بر اصل تعامل اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی با كشورافغانستان مورد توجه قرار گرفته تا منافع متقابل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان در سایه انجام تحقیقات كاربردی معنا و مفهوم یابد.

 از اهداف  گروه پژوهشی افغانستان می توان موارد زیر را برشمرد:

اجرای طرحهای پژوهشی مورد نیاز كشور  و استان در زمینه مسائل افغانستان، ارائه مشاوره علمی و فنی در زمینه مسائل مربوط به افغانستان برای نهادهای عمومی و خصوصی، همكاری با مراكز علمی و پژوهشی در داخل و خارج از كشور با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه ، بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی مربوط به افغانستان، برگزاری مجامع علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین المللی و دو جانبه در جهت انجام مأموریت گروه، برقراری ارتباط با پژوهشگران ، متخصصان ، مبتكران ، و متفكران در مراكز علمی و پژوهشی داخل و خارج و فراهم كردن امكان استفاده از همكاری آنان در راستای اهداف گروه پژوهشی، انتشار نتایج پژوهشی به صورت كتاب ، مجله علمی-پژوهشی و نظایر آن، تدریس درس سیاست و حکومت در افغانستان، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در مورد مسائل افغانستان، راه اندازی رشته مطالعات منطقه‌ای با گرایش افغانستان.

این گروه طرح های پژوهشی را به انجام رسانده و یا در دست انجام دارد:

طوایف چهار ایماق و نقش سیاسی، اقتصادی و نظامی در عصر قاجار، بررسی نقش کانون های تصمیم گیری در قانون اساسی جدید افغانستان، باستان شناسی روایی سیستان ایران و افغانستان، روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی امیرنشینان قاینات با حکمرانان افغان در دوره قاجار،  امکان سنجی حضور آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر استان خراسان جنوبی در کشور افغانستان ( در دست اجرا).

سایر اقدامات گروه پژوهشی افغانستان به شرح زیر می باشد:

برگزاری نشست های دورهای تحت عنوان  ظرفیت سنجی خراسان جنوبی در گسترش روابط با افغانستان( 4 مورد)،  مشارکت در همایش ها و سمینارها مانند خراسان جنوبی، نظم و امنیت،  همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا، همکاری با فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی، اخذ مجوز درس سیاست و حکومت در افغانستان و تدریس آن در رشته علوم سیاسی( لازم به ذکر است که این درس برای اولین بار در کشور در دانشگاه بیرجند  از سال 1392تعریف و تدریس گردیده است)،  پیگیری فصلنامه مطالعات افغانستان، برگزاری نشست بررسی روابط ایران و افغانستان در پرتو تحولات داخلی،منطقه ای و بین المللی با همکاری نهادهای ملی و استانی

فعالیت های مشترک نمایندگی وزارت امور خارجه و دانشگاه بیرجند در استان ( نگاه به  حال و آینده) همکاری در : 

معرفی ظرفیت های استان خراسان جنوبی به دنیا به ویژه کشورهای همسایه با اولویت افغانستان

ایجاد بستر مناسب برای تعامل بازرگان، فعالان حوزه صنعت، علم و... استان با سایر کشورهای جهان،  تلاش مشترک  برای ایجاد شورای روابط خارجی در استان، معرفي ايرانيان خارج از كشور علاقمند به سرمايه گذاري در استان،  تلاش در راه اندازی شعبه دانشگاه بیرجند در افغانستان،  تلاش به منظور جذب دانشجویان کشور افغانستان در دانشگاههای استان، برقراری دوره های کوتاه مدت برای مدیران و علاقه مندان به موضوعات اداری، کشاورزی، فنی و حرفه ای، پزشکی در ایران و افغانستان،  فعال نمودن توریسم درمانی در استان

 

گروه پژوهشی افغانستان نشست یک روزه روابط ایران و افغانستان در پرتو تحولات داخلی  منطقه‌ای، بین‌المللی را با اهداف زیر برگزار نموده است: 

الف: داخلی و  دو جانبه

تقویت و گسترش روابط دو جانبه ایران و افغانستان

امکان سنجی و بهره برداری از فرصت های بالقوه و بالفعل در روابط دو کشور

گسترش همگرایی منطقه ای

گردهمایی متخصصین و صاحبنظران ایران و افغانستان

ب: استانی

شناسایی ظرفیت ها و فرصت ها روابط به مقامات و کارگزاران استان

استفاده از ظرفیت ها ی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای کاهش تهدیدات و افزایش فرصت  استان در برقراری روابط

هم اندیشی و تعامل مسئولین استان با متخصصین و سیاستگزاران  کشوری 

ج: دانشگاهی

انجام ماموریت محوله به گروه پژوهشی افغانستان

معرفی دانشگاه بیرجند به عنوان قطب  دانشگاهی مربوط به حوزه افغانستان در داخل کشور

همکاری در چاپ فصلنامه مطالعات افغانستان( در حال پیگیری برای مجوز)

تلاش برای راه اندازی انجمن مطالعات  افغانستان و ثبت آن در دانشگاه بیرجند

 گزارش نشست بررسی روابط ایران و افغانستان در پرتو تحولات داخلی، منطقه ای و بین المللی

بخش اول گزارش بخش دوم گزارش بخش سوم گزارش