اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای

تاریخ : ۳۰ آذر ۱۴۰۱
محل برگزاری : دانشگاه بیرجند